Over Centrum EigenWeijzer

Centrum in oprichting

Centrum EigenWeijzer is momenteel een Centrum in oprichting voor leven met én na kanker. We willen een plek bieden waar mensen, zonder afspraak en ongedwongen samen kunnen komen om nét wel of nét niet met hun aandoening bezig te zijn. Binnen ons Centrum EigenWeijzer vinden bezoekers hun weg naar lotgenoten, informatieve ondersteuning, diverse activiteiten of thema-bijeenkomsten, een luisterend oor.

— Onze missie

Ontmoeten, herkenning en een luisterend oor

Stichting EigenWeijzer (centrum voor leven met en na kanker) is een ontmoetingsplek waar mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden vrijblijvend binnen kunnen lopen. Waar je verwelkomd wordt door betrokken, getrainde vrijwilligers die een luisterend oor bieden, informatie kunt vinden, in contact kan komen met lotgenoten om ervaringen te delen, herkenning kan vinden en samen met lotgenoten kan deelnemen aan talloze activiteiten.

— Onze Visie

De behoefte van de gast is altijd het uitgangspunt

Stichting EigenWeijzer zet zich in om, als aanvulling, de psychosociale (na)zorg te verbeteren voor mensen met en na kanker en diens naasten en nabestaanden. Door de verbinding te zoeken en te leggen met alle zorgpartners die betrokken zijn bij kanker in de regio zuidoost Brabant wordt er samengewerkt met ziekenhuizen, huisartsen, patiëntenverenigingen, sociaal domein, welzijnsorganisaties en professionele zorgverleners in de regio. Er wordt een verbinding gemaakt tussen zorgaanbieders en oncologische netwerken in de regio. Op deze manier vervult EigenWeijzer een netwerkfunctie. 

Stichting EigenWeijzer legt hierbij de focus op kwaliteit van leven, waar we het gedachtengoed van de positieve gezondheid (Machteld Huber) hanteren en waarbij de behoefte van de gast altijd het uitgangspunt is. Stichting EigenWeijzer is er voor iedereen die geraakt is en wordt door kanker. Laagdrempelig en altijd dichtbij.

— Onze doelstelling

Dé ontmoetingsplek in de Kempen voor mensen die leven met en na kanker

De doelstelling van Stichting EigenWeijzer is om uiteindelijk te komen tot een centrum / ontmoetingsplek in de Kempen, voor mensen die leven met en na kanker.

Waar een professionele kracht de dagelijkse leiding heeft, de daginvulling op basis van vrijwilligers georganiseerd is, en de Stichting een duidelijke plek heeft in het circuit van de formele en informele zorg binnen de regio de Kempen.

Stichting EigenWeijzer zal daarnaast aangesloten zijn bij de landelijk overkoepelende organisatie IPSO en heeft een ANBI status.

Ontmoet het bestuur

Bart Reuter

Voorzitter

Henk Vrijsen

Secretaris

Ruud van de Weijer

Penningmeester

Jan de Kleijn

Bestuurslid Algemeen

Fiscale gegevens

Fiscale naam
Stichting EigenWeijzer

Publieke naam
EigenWeijzer (centrum voor leven met en na kanker)

Fiscaal nummer / RSIN
866197953

KvK 
92865739

SBI-code 94993

Beleidsdocumenten

Jaarplan 2024
Meerjarenplan 2024 / 2027
Huishoudelijk reglement


Beloningsbeleid
Het bestuur, het team van gastvrouwen, gastheren, activiteitenbegeleiders zijn allen onbetaalde vrijwilligers.

Een coördinator is op dit moment nog niet aangesteld. In de toekomst zullen er een of twee coördinators aangesteld worden en parttime in dienst genomen worden.